Mijn specialisme is intuïtief coachen. Mijn methode is een combinatie van coaching, systemisch werk en visualisaties. Ik ben nu 7 jaar loopbaanreisgids en heb me hier helemaal in verdiept, omdat het mijzelf zoveel gebracht heeft. Wat voor mij heeft gewerkt breng ik graag in de praktijk voor anderen.

Ik geloof dat niemand slachtoffer hoeft te zijn van zijn situatie, maar de mogelijkheid heeft om zelf het stuur weer in handen te nemen. Mijn eigen situatie is hier een voorbeeld van. Ik ben van ICT-er door mijn eigen loopbaanreis geworden tot een succesvol gids om mensen op hun juiste pad te zetten naar moeiteloos succes.

Ik ben hier expert in geworden omdat ik naast de menselijke kant veel inzicht heb in bedrijfs- en organisatieprocessen. Daarnaast ben ik achter een aantal systemische wetmatigheden gekomen die bij iedereen zo werken. Dit inzicht heeft mij veel gebracht. Mijn kennis en ervaring maakt dat ik me kan inleven in uw situatie en het onderliggende systeem begrijp. Het boeiende is dat gedurende mijn eigen loopbaankanteling, mijn inkomen niet is afgenomen, maar juist is toegenomen. En dit met veel meer vervulling van mijn werk en meer energie en moeiteloos succes.

Als instrumenten gebruik ik:

  • Het systemisch gesprek
  • De loopbaanopstelling als instrument om te kijken naar uw loopbaanpad.
  • Fenomenologisch waarnemen om uw context intuïtief waar te nemen en aan u toonbaar te maken
  • Onderstroom-energie verbinding om ons samen te laten leiden in de fenomenologie.
  • Mijn eigen innerlijke richtingaanwijzers die mijzelf hebben geholpen van baan te switchen. Wat voor mij heeft gewerkt, kan ook voor u werken!

Dit alles middels visualisatie technieken met; blaadjes, post-its, tekeningen, flappen. Maar ook de glazen en kopjes in een cafe kunnen helpen om systemische impact in uw situatie te visualiseren. Liefst zo laagdrempelige hulpmiddelen, zodat we ons samen focussen op uw loopbaanreis. Dit aanraken en u in uw kracht zetten leidt tot hernieuwde kijk op een nieuwe baan of wijziging van uw carrière.

Wat is er op uw pad? Welke blokkades werpt u op om uw pad niet te laten ontvouwen. Waardoor vindt de stroming van bijvoorbeeld geld of liefde niet plaats? Welke hulpbronnen zijn er voor u? Uit welk veld ontvouwt uw carrière zich?

Samen met u gaan we de reis aan om vanuit uw huidige minder gewenste situatie te komen tot stappen om uw idealen werkelijkheid te maken. Dit vergt van uw kant moed, openheid, kwetsbaarheid, de wil om u te laten verwonderen en de reis aan te gaan en een financieel offer. Van mij vergt het tijd, inlevingsvermogen, systemische waarneming, verbinding maken met uw onderstroom en ondersteunende aanwezigheid.

Samen kunnen we uw reis aangenaam maken, zodat u niet meer hoeft te ‘zwoegen in de struiken’, maar soepel op uw pad kan lopen en blijven lopen. Dit vergt van u ook innerlijk werk, maar als u bij mij komt ga ik ervan uit dat dit inzetten de eerste stap is naar de juiste keuze!

Naast mijn eigen proces heb ik andere mensen mogen begeleiden van hun succesvolle baan naar een vreugdevolle en nog succesvollere omgeving!

In elk systeem heeft de onderstroom ruimte nodig. Alles dient gevoeld te worden om stroming te vergroten. De pijn verbergen creëert blokkades waardoor carrières kunnen stagneren. Dit heb ik in meerdere loopbaangesprekken al meegekregen. Ik zelf ben nu getraind om dit te zien, en ben zover als mogelijk is, gestopt met projecteren, maar heb leren vertrouwen op mijn intuïtie.

Dit gun ik u ook. Ik kan u helpen meer ruimte aan uw intuïtie te geven, zodat weer gaat stromen wat wenst te stromen. Geld is hier zeker een onderdeel in!

In gesprekken met mensen waar ik me, in het nu, volledig in verdiep en me helemaal laat raken ontstaat er een tweede stroom tussen ons waarin verbinding zit met diepere lagen. Deze diepere lagen zijn vaak door de ander afgeschermd, vergeten om gewoon door te gaan met werken. Om niet te hoeven voelen.

Door het kruispunt waar u op staat, en uw wil om een afslag te maken,  is er ruimte om in contact te treden met die diepere lagen. Met uw eigen jonge idealen die u ergens verborgen heeft. Met hetgeen waar u goed in bent, maar door omstandigheden niet tot wasdom heeft laten komen.

Vanuit het contact met de diepere lagen kunnen er wonderbaarlijke dingen gebeuren in de bovenstroom. Als je doet waar je werkelijk blij van wordt, wat je echt graag wilt bereiken en er alles voor over hebt, dan is er veel mogelijk. Het contact maken met uw verlangen, uw essentie, en hierin uw mogelijkheden onderzoeken en hiermee werken is wat ik het liefste doe. Dit verlangen uitstippelen naar een toekomstperspectief waarmee daadwerkelijk geld verdiend wordt doen we in de loopbaanreis.

Door mijn kennis en ervaring van de onderstroom, en mijn gave om hierbij in verbinding mijn intuïtie te blijven volgen, kan ik uw reis uitstekend begeleiden. Ik heb geen blad voor de mond en ga pijnlijke situaties niet uit de weg. U bent op dit kruispunt in uw carrière gekomen. Het zou zonde zijn om dit moment in uw carrière niet stil te staan bij wat u werkelijk wil bereiken. Ik kan u daarin ondersteunen en de spiegel tonen die heeft gemaakt dat dit kruispunt is ontstaan, in plaats van een soepele carrierestap op weg naar uw idealen.

Ik werk met systemisch werken in de onderstroom, en samen met een open en frisse blik, verruimd bewustzijn en kennis van uw werksector, kunnen we samen tot de juiste richting komen vanaf het huidige kruispunt.

Door deze diepere lagen zichtbaar te maken ontstaat ruimte om de juiste keuzes te maken op uw loopbaanpad. Deze diepere lagen maken we visueel zichtbaar op een voor uw fijne manier. Dit zijn verbindingen met uw familieverleden en organisatieverleden. Wat daar zich in heeft afgespeeld is ergens genetisch met uw verbonden. Mijn systemische methode maakt dit zichtbaar zodat de dynamieken erin gevoeld mogen voelen. Alles wenst ruimte en plek. En als we iets die ruimte geven, kan het er gewoon zijn. Dan wordt soms iets pijnlijks draaglijks en daardoor kan de stroming op uw loopbaanpad gestuwd worden. Alsof er een nieuwe wind gaat waaien.

Deze nieuwe wind kan u brengen op plekken die we nu nog niet voorzien hebben, maar u wel energie, ruimte en voldoening opleveren. Benieuwd? Ik ga graag met u in gesprek!